ΚΕΚ Ντερέκας ΚεΔιΒιΜ Επιπέδου 2 | Cretan Food News
Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021

ΚΕΚ Ντερέκας ΚεΔιΒιΜ Επιπέδου 2

ΚΕΚ Ντερέκας ΚεΔιΒιΜ Επιπέδου 2

CFN

Κάνε το πρώτο βήμα στο δρόμο της Απασχόλησης!

Προγράμματα ΛΑΕΚ
Δικαιούχοι Προγράμματος
Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα με προσωπικό ασφαλισμένο στο ΙΚΑ. Είναι ήδη ανοικτό για την υποβολή αιτήσεων με καταληκτική ημερομηνία την 31-12-2016.
Δείτε την αναλυτική προκήρυξη του ΟΑΕΔ

Ιδανικό για ...
Επιχειρήσεις των οποίων το μέγεθος και η κλίμακα απαιτούν σύγχρονη διαχείριση του ανθρώπινου τους δυναμικού.
Εκπαίδευση- Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού
Σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις –ιδιαίτερα- του Τουριστικού κλάδου αφού η βελτίωση των γνώσεων και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων συνδέεται άμεσα με τη ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν.
Κόστος για την επιχείρηση
Δωρεάν, με την αξιοποίηση συγκεκριμένων πόρων που έτσι και αλλιώς καταβάλλουν μέσω των εισφορών υπέρ ΛΑΕΚ (αποτελούν μέρος των εργοδοτικών εισφορών τους για την ασφάλιση των εργαζομένων)

Το ΚΕΚ ΝΤΕΡΕΚΑΣ αλλάζει τα δεδομένα στα προγράμματα ΛΑΕΚ
Με την προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αυτό που πραγματικά χρειάζεται η κάθε επιχείρηση με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό της. Μια βασική προϋπόθεση που συχνά ή σχεδόν πάντα «θυσιάζεται» στη λογική ενός γρήγορου και πρόχειρου προγράμματος κατάρτισης το οποίο ακόμα και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν ως μια τυπική, ανούσια υποχρέωση. Στόχος μας είναι να θέσουμε σε νέα βάση, ένα πλαίσιο συνεργασίας με τις κορυφαίες επιχειρήσεις του τόπου μας.

Κάλεσε τώρα στο 2810 280280  για να αναζητήσουμε από κοινού το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα καλύπτει τις δικές σας ανάγκες.
Είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε άμεσα και αξιόπιστα στο ρόλο ενός χρήσιμου συνεργάτη- παρόχου ολοκληρωμένων, ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών κατάρτισης για τις επιχειρήσεις σας.

  • Με υποστηρικτικό διοικητικό μηχανισμό που είναι σε θέση να απαλλάξει τις επιχειρήσεις σας από το γραφειοκρατικό «βάρος» των διαδικασιών υλοποίησης των προγραμμάτων
  • Με έμπειρους, πιστοποιημένους εκπαιδευτές σε έναν από τους πιο σύγχρονους –πιστοποιημένους- χώρους κατάρτισης στη Κρήτη, με δυνατότητα χρήσης νέων, πλήρως εξοπλισμένων εργαστηρίων εντός της υποδομής για την πρακτική των εκπαιδευομένων.

Γραφείο Διασύνδεσης
Το Γραφείο Διασύνδεσης αποτελεί για εμάς ίσως την πλέον σημαντική οργανωτική δομή.
Αναλαμβάνει την ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων με Αναπτυξιακούς Φορείς, με επαγγελματικές συλλογικότητες, με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση σε μια λογική ανίχνευσης αναγκών αλλά και προοπτικών συνεργασίας

Λειτουργεί ως:

  • βασικό εργαλείο για τη δημιουργία ενός τοπικού δικτύου σύνδεσης των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με τις ανάγκες των επιχειρήσεων
  • υποστηρικτική δομή πληροφόρησης και σύνταξης των ατομικών σχεδίων δράσης των ανέργων και των καταρτιζομένων μας
  • βασικός πυλώνας δημιουργίας επιστημονικών ομάδων έργου για τη σύνταξη και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων Κατάρτισης και Εκπαίδευσης

Βρείτε την επιχείρηση στο Facebook: ΚΕΚ Ντερέκας ΚεΔιΒιΜ Επιπέδου 2


 

Τοποθεσία: