Υποχρέωση τήρησης τιμοκαταλόγου στη γλώσσα BRAILLE από τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης | Cretan Food News
Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

Υποχρέωση τήρησης τιμοκαταλόγου στη γλώσσα BRAILLE από τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης

Υποχρέωση τήρησης τιμοκαταλόγου στη γλώσσα BRAILLE από τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης οφείλουν, εφεξής, να τηρούν τουλάχιστον ένα (1) τιμοκατάλογο στη γλώσσα BRAILLE για πληροφόρηση των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Η παράβαση της σχετικής υποχρέωσης επιφέρει πρόστιμο ύψους 500 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τη σύνταξη του καταλόγου στη συγκεκριμένη γλώσσα.

Σχετικές διατάξεις: Αριθμ. 91354/2017 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2983/Β/2017), άρθρο 70 παρ. 1Β.