Νέος Γενικός Γραμματέας εμπορίου και προστασίας καταναλωτή | Cretan Food News
Κυριακή, 31 Μαΐου 2020

Νέος Γενικός Γραμματέας εμπορίου και προστασίας καταναλωτή

Νέος Γενικός Γραμματέας εμπορίου και προστασίας καταναλωτή

Ορίστηκε ο νέος γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά την αποδοχή παραίτησης του Δημήτρη Αυλωνίτη.

Καθήκοντα γενικού γραμματέα αναλαμβάνει ο Σωτήριος Μασγανάς, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α ́ του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για χρονικό διάστημα από 15/5/2019 έως τη λήξη της θητείας του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ33/Α ́), σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση.