Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου Αγρ.Συν. Εμπάρου | Cretan Food News
Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου Αγρ.Συν. Εμπάρου

Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου Αγρ.Συν. Εμπάρου

Πηγή:www.sedik.gr

Δημοπρατείται ποσότητα 28 τόνων, οξύτητας 0,6% την 10-01-2019.

O Αγρ. Συνεταιρισμός Εμπαρου συνεχίζοντας την ορθή και διαφανή πρακτική του διαγωνισμού στην διάθεση του ελαιολάδου των παραγωγών μελών του, θέτει σε δημοπρασία 28 τόνους ελαιολάδου οξύτητας 0,60 και δέχεται προσφορές μέχρι την 10-01-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 .

Το ακριβές κείμενο του διαγωνισμού έχει ως εξής: